4 Boyut 4D

Boyut (4D)
İnşaat aktivite bilgileri, iş programı yazılımlarında Gant şemasında gizli kalmakta ve bu aktivitelerin uygulama ile bir bütün olarak algılanması zorlaşmaktadır. 4 boyutlu iş programı, 3 boyutlu model ile iş programı aktivitelerinin entegre edilerek, bir animasyon programı yardımıyla (Navisworks) bu aktivitelerin zaman çizelgesindeki konumlarına göre görselleştirilmesine olanak tanımaktadır. İş programındaki aktivite sürelerinin tespit edilmesi, proje sözleşme süresi ve kaynak kullanım miktarlarına bağlıdır. 3 boyutlu modelden gelen “doğru” metraj miktarları ve aktivite analizlerinin entegre edilmesi ile süre tespiti, daha hızlı ve gerçekçi yapılabilmektedir.
 
İş Programı Simülasyonu
3 boyutlu tasarım ve aktivite analizlerinden hareketle oluşturulan iş programı, simülasyon programlarına aktarılmaktadır. Tasarım, oluşturulan Master Kodlamalar doğrultusunda yapıldığı için her bir imalatın, bina, mahal, metraj miktarı, ana ve alt imalat  grup bilgilerinin tamamı burada yer almaktadır. Benzer bilgiler ilgili aktivite analizlerinde de yer aldığı düşünüldüğünde yapı elemanı ile ilgili aktivite kodunu eşleştirmek son derece kolay olmaktadır. İş programını doğru yapabilmek için, imalat aktivitelerine ilaveten, nakliye, montaj, tasarım gibi sözleşmesel aktiviteler de oluşturulmak zorundadır. Bununla beraber simülasyon tasarlanırken betonarme demiri, su tutucu bant, dilatasyon derzi gibi bir takım aktiviteleri simülasyona aktarmak, 3 boyutlu tasarım ve linkleme çalışmalarını güçleştirmektedir. Burada kritik hattı etkileme ihtimalinin olmadığı imalat süreçlerini, iş programında takip edip, simülasyona aktarmamak daha doğru bir yaklaşım olmaktadır. Yukarıdaki Şekil’de görünen örnek proje, Libya’da uygulanan 110.00 m2’lik bir üniversite projesine aittir. 2 boyutlu olarak oluşturulan çizimlerin, BIM Modeline aktarılıp, oluşturulan aktivite analizleri vasıtasıyla, program ve tasarım bilgilerinin Navisworks programına entegre edilmesi ile program simüle edilmiştir.  

İş Programı Simülasyonu Oluşturmanın Avantajları
  •  3 boyutlu tasarım vasıtasıyla, tasarım revizyonlarının bütçe ve iş programında hızlı revizyonu
  •  “İnşa edilebilirliğin” incelenmesiyle kazanılan değerin artması
  •  “Çakışma analizi” nin yapılmasıyla koordinasyon sürecinin 3 boyutlu modellemeye göre daha da kolaylaşması. 
  •  Tasarım grubu ile planlama grubunun iletişiminin artması
  •  CPM programındaki ilişki veya planlama stratejisine yönelik hataların tespiti
  •  Farklı planlama alternatiflerinin daha kolay tespit edilebilmesi. Aynı zamanda ortaya çıkabilecek güçlüklerin daha kolay tespit edilebilmesi
  •  Proje ilerleyişi sırasında proje durumunun kolaylıkla izlenmesi

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun