6 Boyutlu Proje Yönetim Metodolojisi

Master Kodlamalar 
Çok yönlü entegrasyonun sağlanması ve ihtiyaç duyulabilecek her türlü raporlamanın yapılabilmesi için aşağıdaki başlıklarda kodlama sistemi oluşturulmaktadır:
  Master Kodlamalar
 • İmalat Grup Kodları
 • Mahal Kodları
 • İhale Paketleri
 • Tedarikçi - Tasarım Kodları
 • Tedarikçi Ve Taşeron Grupları
 • Masraf Merkez Kodları
 • Genel Gider Poz Kodları
 • İmalat Poz Kodları
 • Kaynak Kodları
 • Görev Grupları 
 • Aktivite ID Kodu
 • İmalat Yapım Metot Kodları

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun