6 Boyutlu Proje Takip Sistemi

Boyutlu Proje Takip Sistemi
 
3 boyutlu tasarımla elde edilen mahal metraj tabloları, mahal metraj tablolarının kullanılması ile oluşturulan keşif cetveli, keşif cetvelindeki her bir imalat kaleminin maliyet analizinin yapılması, proje, işveren ve yüklenici karakteristik özellikleri doğrultusunda oluşturulan raporlama alt yapısı ile, gerçekleşenlerin mukayese edilip çok yönlü raporlanabileceği, 6 Boyutlu Proje Yönetim ve Takip Sistemi ortaya konulmuş olmaktadır. Aşağıdaki şekilde görülen veri akışı doğrultusunda, Yüklenici – Alt Yüklenici Hakedişleri, saha raporları ve muhasebesel kayıtların oluşturulan master kodlamalar doğrultusunda, belirlenen format ve periyotta sisteme işlenmesi ile projedeki tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayabileceği, mali ve süresel her türlü raporlamanın yapılması mümkün olmaktadır. 
 Gerçekleşen Veri Akış Şeması
 
Oluşturulan Mali ve Plan raporlamalarında, blok (a binası, b binası vs..), ana imalat grubu (kazı işleri, betonarme işleri, mimari işler vs..), alt imalat gurubu (duvar, metal, ahşap, bitiş işleri vs.), mahal (1. daire, ortak mekanlar, 1. kat vs.) taşeron, yüklenici, ihale paketleri, muahasebe cari hesap kırılımları gibi birçok farklı bakış açısına göre ister temel kaynak (malzeme, işçilik, ekipman, taşeron) seviyesinde, ister poz, ister aktivite, ister özet olarak istenen her türlü raporlamayı yapmak mümkün olmaktadır. Böylelikle uygulama aşamasında sistemden, işveren, müşavir, yüklenici veya tedarikçi bakış açılarına göre her türlü raporu almak imkanı doğmaktadır.
 
Oluşturulan entegrasyon ile proje döngüsü içinde yer alan tüm paydaşların gerek planlama aşamasında gerek proje ilerleme aşamasında istenilen her türlü raporlama yapmak mümkündür. Master plan kapsamında, karlılık analizi, keşif raporları, iş programı raporları, gelir gider ve nakit akım raporları ile risk analizlerine ilişkin raporlamalar yapılabilmektedir. Proje ilerleyişi esnasında ise tüm raporların planlanan-gerçekleşen mukayeseleri tek ekran üzerinden raporlanabilmektedir.
 
Uçtan Uca Veri Entegrasyonu

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun