6BPYS Genel Bakış

Projelerde başarısızlığa neden olan birçok etken, etkisiz kontrol mekanizmaları ve hatalı sözleşme yönetimi sayılabilir.  En büyük etken de, etkisiz proje raporlama sistemleridir.  Sistemsizlik, bilginin toplanmasında yaşanan sorunlar, raporlanması gereken verinin büyüklüğü ve raporlamalarda kullanılan yazılım sistemlerinin yetersizliği ve karmaşıklığı, proje yönetim anlayışını “tablo üzerinde proje yönetimi” çerçevesine sıkıştırmaktadır. xPM, operasyonel sorunların çözümüne yönelik, Proje Yönetim döngüsü içerisinde kullanılan birçok yazılım verisini entegre ederek, Entegre Proje Yönetim ve Raporlama Sistemi (6BPYS- 6BPRS) geliştirmiştir$
.
Oluşturulan Entegre Sistem ile raporların, şeffaf ve doğru, hedef ve amaçları açıkça belirlenmiş, proje yönetim bilgi alanlarının tamamını entegre edebilmiş, katmanlar bazında derinleşebilen, mükerrerliğe imkan tanımayan, önemli farklılıkların kolay algılanabildiği bir sistem içinde olması sağlanmaktadır.
 
Entegre edilen verilerin, tek bir ekran üzerinden farklı seviyelerde incelenmesine imkan tanıyan, görsel tablo ve grafikler üretilmektedir. Böylelikle yöneticinin proje hakimiyeti artmaktadır. Elde edilen bu raporlar, farklı platformlarda takip ve kontrol edilebilmektedir.
 
İnşaat projelerinin kapsamlı ve karmaşık olması, uygulama metotlarının karmaşıklığı, farklı birçok coğrafyada ve yapı tiplerinde projelerin üstlenilmesi, farklı kültürlerden gelen mimar ve mühendislerin organizasyonda yer alması gibi etkenler beraberinde birçok yönetsel ve operasyonel sorunlar doğurup, proje entegrasyonunu zorlaştırarak, takibini güçleştirmektedir. Bu güçlüklerin aşılabilmesi için, projenin başlangıç aşamasında kurulacak teknolojik alt yapısının, tüm iş süreçlerini içine alan, maliyet, zaman, sözleşme, risk ve kaynak gibi inşaat proje yönetim bilgi alanlarının tamamını kapsayan, projede yer alan işveren, yüklenici, tasarımcı, müşavir, alt yüklenici ve tedarikçi gibi tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayabilmiş nitelikte olmasıyla beraber, tüm operasyonel süreçlerdeki teknik hesaplamaların yapılmasında kullanılan mühendislik yazılımlarını da entegre edebilmiş bir sistem olmalıdır. 6 boyutlu proje yönetim ve takip sistemi ile, Master Plan çalışmaları kapsamında, projenin başlangıcında, proje dokümanlarının hususiyeti, maliyet kontrol takip sistemi, işveren talepleri, projenin tipi, sahadaki bilginin toplanabilirliği ve proje döngüsü içinde hazırlanacak raporların detay seviyesi gibi kriterler doğrultusunda projeye özel kontrol takip sistematiği oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu 5 boyutlu proje takip sistemi ile, taraflar, bilgi alanları, teknolojik araçlar ve iş süreçleri entegre edilmiş olmaktadır. Böylelikle 3 boyutlu tasarım ile sağlanan avantajların yanı sıra, oluşturulan Work Breakdown Structure (WBS) kodlamaları ile 4. boyut elde edilip program hakimiyeti, Cost Breakdown Structure (CBS) kodlamaları ile 6. boyut sağlanıp bütçe hakimiyeti elde edilmektedir. Ayrıca oluşturulan master kodlar vasıtasıyla tam bir proje denetimi sağlanmaktadır. Bu entegre takip ve kontrol sistematiği ile aynı zamanda dokümanlar, yazışmalar, riskler ve temel kaynaklardaki yönetsel hakimiyet arttırılmış olmaktadır.
 

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun