Danışmanlık

Uygulama Danışmanlığı
xPM,  deneyimli danışmanlarıyla xPM 5 Boyutlu İnşaat Proje Yönetimi Çözümleri uygulamasında ve yönetiminde danışmanlık  hizmetleri sunar. İş süreçlerinde ve xPM çözümlerinde kapsamlı deneyime sahip uygulama danışmanlarımız öncelikle iş süreçlerinin doğru tanımlanmasını ve  tasarlanmasını sağlar. Bu tasarımın uygulama ile nasıl çalışacağını belirleyerek  iş süreçlerinizi, gerektirdiği şekilde çalışır hale getirir, çözümünüzün doğru ve etkin şekilde çalışmasını mümkün kılar. Uygulama danışmanlarımız bu süreçte Microsoft’un Sure Step Metodoloji modelini kullanarak uygulama sürecinin ve projenin hızlı bir şekilde tamamlanması gerekli dikkat ve özeni gösterir. Ayrıca uygun eğitimleri vererek şirketin en sorunsuz şekilde çözümü uygulamasına da katkıda bulunur. Projenin canlıya geçişi sonrasında da çözümün iyileştirilmesi konusunda devamlı gerekli önerileri ve çalışmaları yapmaya devam eder. 
 
xPM danışmanlık hizmetleri işletmenizin yeniden yapılandırılmasına, daha karlı, verimli ve yönetilebilir bir yapı kazanmasına yardımcı olur. xPM, uzman danışmanlrı ile müşterilerine özel, organizasyonel yapı ve süreç tasarımı çözümleri sunmaktadır. Proje tecrübesi ve alanında uzman personeli ile iş süreçleri yeniden tasarlanmakta ve organizasyonel yapı yeniden tasarlanan iş süreçlerinin en etkin şekilde hayata geçirilmesi için yeniden yapılandırılmaktadır.
 
xPM, iş ve ürün geliştirme süreci ve teknolojik araçların tasarlanmasında ve hayata geçirilmesinde müşterilerine pazar ve müşteri ihtiyaçları dikkate alarak destek vermektedir.
xPM, müşteri taleplerinin giderek artması firmaların iş yapış tarzını gözden geçirmesi ve teknolojiyi daha etkin ve yaygın kullanmak istemesi doğrultusunda, sürdürülebilir organizasyonel bir yapının ve iş süreçlerinin kurumsal stratejilere uygun olarak tasarlanması için modeller geliştirir. Kurumsal stratejilerin onları hayata geçirecek organizasyonun ve süreçlerin verimliliği ölçüsünde amacına ulaşmasına yardımcı olur.
 
xPM müşterileri için en uygun yöntemleri ve değişim yönetimi yetkinliklerini kullanarak doğru uygulama için en doğru stratejilerin belirlenmesinde danışmanlık hizmeti sunar. Müşterilerine sürekli gelişim ve karlılık artırımı odaklı değişimlerini sağlayacak programlar geliştirilmesi konusunda teknoloji, alt yapı ve alternatif çözüm hizmetleriyle değişimde önderlik etmelerine yardımcı olur. Amacına tasarımlar sayesinde müşteri istek ve beklentilerine cevap veren ürünler üretilir, üretim maliyetleri azaltılır, operasyonel verimsizlikler giderilir, çalışma motivasyonu artırılır ve bunların doğal sonucu olarak finansal göstergelerde olumlu yönde gelişmeler sağlanır.
 
 

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun