İnşaat Proje Yönetiminde Yeni bir Çağ Başlıyor!

xPM İle 6 Boyutlu Uçtan Uca Entegrasyon Yönetimi

İnşaat sektöründe mevcut tasarım süreçleri 2 boyutlu modeller üzerinden yürütülmektedir. Tasarımın vektörel bazlı oluşturulması ve model bazlı planlama metotları proje tarafları arasındaki süreçleri entegre ederek iyileştirmekte, planlama hatalarını önlemekte ve maliyet hesaplamalarının otomatize edilerek çok daha hızlı güncellenmesine imkan vermektedir.

xPM - BIM yazılımları ile veri entegrasyonunu sağlayan bir çözüm olarak benzerlerinden farklılaşmaktadır.

 2 boyutlu çizimler, inşaat sektöründeki tüm paydaşlar tarafından temel tasarım yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ancak 2 boyutlu çizimlerin tutarlılığının doğrulanması ve imalat miktarlarının hesaplanarak güncellenebilmesi xPM-BIM entegrasyonu ile çok daha pratik hale gelmektedir.

BIM Modelinin Oluşturulması:

xPM ile 2 boyutlu tasarım çalışması projeye özel hazırlanmış Master Kodlar ile 3 boyutlu ortama aktarılmaktadır. Böylelikle İMALAT MİKTARLARININ HESAPLANMASI ve proje revizyonları ile MAHAL METRAJ TABLOLARI REVİZYONU mümkün olan EN DOĞRU ve HATASIZ şekilde HESAPLANABİLMEKTEDİR. Burada etkin bir entegrasyonun sağlanması Projeye özel oluşturulan MASTER KODLAR’ın etkinliğine bağlıdır.

xPM ile BIM Entegrasyonunun Avantajları

 • Mahal Metraj Tablolarının  BIM Modelinden otomatik olarak hesaplanması
 • Tasarım revizyonları ile Yeşil Defter ve Keşif bilgilerinin hızlı revize edilmesi
 • Tüm metraj değişikliklerin versiyonlar bazında tutulup mukayese edilebilmesi
 • Manuel metraj hesaplamalarındaki hatalarının minimize edilmesi ve BIM Modelinden hesaplanan metraj miktarları ile mukayesesi
 • 4. Boyutlu kapsamında iş programı ile sağlanan entegrasyon çerçevesinde önemli tasarım hataları tespit edilerek önlenir. Böylelikle proje süresinin uzaması, bütçe aşımı gibi sorunlar projenin erken aşamasında tespit edilebilmektedir.
 • Arşiv ve Kütük projelerindeki mali veriler yardımıyla “Value Engineeering” çalışmaları çok daha etkin yapılabilmektedir.
 • 5. Boyut kapsamında xPM- BIM entegrasyonu ile
  •    Karlılık Analizi
  • İş Sonu Bütçe Projeksiyonu
  • Earned Value analiz
  • BI Raporlamaları çok daha hızlı, doğru ve güncel veriler ile mobil cihazlardan da takip edilebilecek şekilde oluşturulabilmektedir.
 • Model ile “As-Built” (Tıpkı Yapım) projelerinin oluşturulabilmesi dolayısıyla KESİN HESAP süreci çok daha hızlı yürütülebilmektedir.
 • 6. Boyut kapsamında, xPM fonksiyonel modüllerden yer alan ihale, satın alma, teknik şartname, tedarikçi gibi bilgiler yardımıyla, işletme döneminde kullanılacak modelde bulunması gereken veriler xPM-BIM Entegrasyonu ile daha etkin hale getirilmektedir.

 

31 Ocak 2016 Pazar

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun