İnşaat Proje Yönetiminde 6. Boyut

İnşaat projelerinde 6. boyut, 3 boyutlu bina modeli, iş programı verileri (4D) ve temel kaynak (6D) verilerinin entegre edilmesi ile elde edilir.  Temel kaynak verilerinin entegrasyonunda 4 boyutlu modele ek olarak, kaynaklara ait maliyet veri tabanı devreye girmektedir. 
 
Aşağıda ekran görüntüleri yer alan ve üst düzey yöneticilerin projenin farklı aşamalarında ihtiyaç duyabileceği görsel raporların örnekleri yer almaktadır. Bu raporlar 6BPYS metodolojisi ve xPM ‘in sağlamış olduğu entegre raporlama sistemi ile raporların, şeffaf ve doğru, hedef ve amaçları açıkça belirlenmiş, proje yönetim bilgi alanlarının tamamını entegre edebilmiş, katmanlar bazında derinleşebilen, mükerrerliğe imkan tanımayan, önemli farklılıkların kolay algılanabildiği bir sistem içinde olması sağlanmaktadır.
Bütçe Entegrasyonunun Avantajları;
  • Master kodlamalar ve BIM modelinin kullanılarak oluşturulan 3 boyutlu tasarım vasıtasıyla, tasarım değişikliklerinin iş programı ve bütçe ile entegrasyonu ve hızlı revizyonu
  • Maliyetlerin ve karlılık analizinin otomatik olarak hesaplanması
  • Değer Mühendisliği çalışmalarının etkinliği 
  • Planlama aşamasında zaman-maliyet optimizasyonunun sağlanması
  • Dizayn ve inşaat aktivitelerinin gerçek zamanlı güncelleme ile koordine edilmesi
  • Proje risklerinin belirlenmesi ve azaltılması
  • Sözleşmeden kaynaklanan problemlerin ve taleplerin etkili bir şekilde yönetilmesi
  • Proje koordinasyon sürecine inşaat öncesinde başlanması sayesinde değişiklik emirlerinin en aza indirilmesiyle daha gerçekçi bir nakit akışının ortaya çıkması
  • Proje işleyişi sırasında verilerin entegre veri tabanlarında saklanması sayesinde kesin hesap hazırlığının kolaylıkla yapılması
 

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun