İnşaat Proje Yönetiminde Entegrasyon

Projenin tasarım aşamasından, kapanış aşamasına kadar, proje dokümanlarının niteliği, maliyet kontrol takip sistemi, işveren talepleri, projenin tipi, sahadaki bilginin toplana bilirliği ve üst yönetime sunulacak raporların detay seviyesi gibi kriterler doğrultusunda projeye özel kodlama sistemi oluşturulmaktadır. 
 
Oluşturulan bu sistem ile 4 temel konuda entegrasyon sağlanmalıdır. Taraflar; Yatırımcı, Finansör, İşveren, Yüklenici, Alt Yüklenici, Müşavir, Tasarımcı, Tedarikçi. Süreçler; Yönetsel Süreçler, Operasyonel Süreçler, Destek Süreçler. Bilgi Alanları; Kapsam Yönetimi, Entegrasyon Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Risk Yönetimi, İletişim Yönetimi, Doküman Yönetimi, Yazışma Yönetimi, Kalite Yönetimi. Teknolojik Araçlar; Mimari, Statik-Betonarme, Çelik, Mekanik ve Elektrik Tasarım Programları, Planlama Programı, Maliyet Tahmin Programı, Doküman ve Yazışma Yönetim Programı, Maliyet Kontrol Programı, v.b.
Bu entegrasyonun sağlanması adına kaynak, imalat, aktivite, mahal, bina, yapım yöntemi, iç ve dış taraflar, ambar kodları, personel görev grupları, cari hesap kodları gibi tüm süreçleri kapsayacak şekilde, veri yapılarının oluşturulup belirtilen kriterler doğrultusunda ve disiplinde kodlanması gerekmektedir. 
 
Master kodlar çerçevesinde yapılan tasarımdan alınan metraj bilgileri ile analiz programlarında hesaplanan maliyet tahmin bilgileri, MS Project, Primavera gibi CPM programlarından alınan program verileri entegre edilmiş olmaktadır. Buraya kadar yapılan çalışma ve hesaplamalar ile elde edilen entegrasyonun kapsamı şu şekildedir.
 
Taraflar; İşverenden alınan ihale dokümanları, yüklenicinin kurumsal proje yönetim sistemi, alt yüklenici ve tedarikçiler arasında yapılacak tüm teknik raporlamalar, oluşturulan entegrasyon vasıtasıyla, her bir tarafın yetkisi nispetinde, tek bir veri tabanından çekilebilmektedir. Süreçler; ihale, teklif, Master Plan süreçleri entegre edilmiş olmaktadır. Aynı zamanda, proje ilerleyişi esnasındaki şantiye yönetim, teknik ofis ve idari süreçlerdeki veriler entegre edilmiş olmaktadır. Bilgi Alanları; proje yönetimi kapsamındaki, Maliyet Yönetimi başlığı altındaki tüm analizler, Zaman Yönetimi çerçevesindeki tüm iş programı verileri entegre edilmiş olmaktadır. Teknolojik Araçlar; Mimari, Statik-Betonarme, Çelik, Mekanik ve Elektrik Tasarım Programları (Revit, All Plan), Planlama Programı (Primavera, MS Project), Maliyet Tahmin ve Kontrol Programı (SAP, JD, Axapta veya herhangi bir ERP Programı), Simülasyon Programları (Navisworks), Risk Analiz (@Risk ve Pertmaster) program dataları entegre edilmiş olmaktadır. 
 

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun