İş Zekası

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİNDE İŞ ZEKASI UYGULAMALARI

Projelerde başarısızlığa neden olan birçok etken, etkisiz kontrol mekanizmaları ve hatalı sözleşme yönetimi sayılabilir. En büyük etken de, etkisiz proje raporlama sistemleridir. Sistemsizlik, bilginin toplanmasında yaşanan sorunlar, raporlanması gereken verinin büyüklüğü ve raporlamalarda kullanılan yazılım sistemlerinin yetersizliği ve karmaşıklığı, proje yönetim anlayışını “tablo üzerinde proje yönetimi” çerçevesine sıkıştırmaktadır. xPM, operasyonel sorunların çözümüne yönelik, Proje Yönetim döngüsü içerisinde kullanılan sektör standardı  yazılım verilerini de entegre ederek, Entegre Proje Raporlama Sistemi (5BPRS) geliştirmiştir.
 
Oluşturulan Entegre Raporlama Sistemi ile raporların, şeffaf ve doğru, hedef ve amaçları açıkça belirlenmiş, proje yönetim bilgi alanlarının tamamını entegre edebilmiş, katmanlar bazında derinleşebilen, mükerrerliğe imkan tanımayan, önemli farklılıkların kolay algılanabildiği bir sistem içinde olması sağlanmaktadır.
 
Entegre edilen verilerin, tek bir ekran üzerinden farklı seviyelerde incelenmesine imkan tanıyan, görsel tablo ve grafikler üretilmektedir. Böylelikle yöneticinin proje hakimiyeti artmaktadır. Elde edilen bu raporlar, farklı platformlarda takip ve kontrol edilebilmektedir.
 
 

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun