xPM Temel

Proje Yönetimi 

TEMEL FONKSİYONLAR
 • Proje Statü Takibi
 • Proje Organizasyonu
 • Çoklu Para Birimi ile Çalışma
 • İş Akışı (Faaliyetleri Tanımlama ve Sorumluları Atama)
 • Bing Entegrasyonu
 • Google Harita Entegrasyonu
 • Excel Entegrasyonu
 • Projeye Özel Firma Listesi Takibi(Yüklenici, Tasarımcı, İşveren vb.)
 • Süreç, Kontrol ve Değerlendirme Formları
RAPORLAMA
 • Kartezyen Proje Takip Raporu – BI Raporlama

Kaynak Yönetimi

TEMEL FONKSİYONLAR
 • Kaynak Gruplama
 • Birim Fiyat Tanımlama
 • Nakliye – Depolama
 • Marka Model Listelerini Ekleyebilme
 • Kütük – Kütüphane (Firma Bilgi Bankası) Oluşturabilme
 • Malzeme, İşçilik, Ekipman, Taşeron, Nakliye, Genel Gider Türlerine Göre Kaynak Takibi
 • Kaynak Türü Bazında Marka Tanımlama
 • Dynamics Ax Standart Yapısındaki Stok Kartı, Çalışan, Sabit Kıymet Modülleri ile Bağlantı
 • Excel Entegrasyonu
 • Otomatik Kaynak Kodu Oluşturma
 • Çoklu Fiyat ve Kur ile Çalışabilme
 • Birden Fazla Birim Fiyat Takibi ve Karşılaştırma
 • Kaynak Fiyatlarında Firma ve Tarih Takibi
 • Otomatik Poz Oluşturma İşlemleri
 • Belge Yönetimi ile Kaynak Bilgisine Resim veya Doküman Ekleyebilme
 • Süreç, Kontrol ve Değerlendirme Formları
RAPORLAMA
 • Kaynak Raporu (Kaynak Birimi – Para Birimi – Tarih Filtrasyonlu) – SSRS Raporlama

METRAJ

TEMEL FONKSİYONLAR
 • Master Kodlama Oluşturma
 • Poz – Master Kod Eşleştirme
 • Tip Şartnameler Oluşturabilme
 • Birçok Farklı Metraj Hesabı
 • Tip Metraj Hesabı
 • Ataşman Metraj Hesabı
 • Mahal Metraj Hesabı
 • Mahal-Malzeme Listesi Oluşturma
 • Birim Dönüştürebilme
 • Excel Entegrasyonu
 • BIM Entegrasyonu
 • Revit Entegrasyonu
 • Tekla Sturucture Entegrasyonu (Road Map)
 • All Plan Entegrasyonu (Road Map)
 • Süreç, Kontrol ve Değerlendirme Formları
RAPORLAMA
 • Metraj Raporu – SSRS Raporlama

ANALİZ

TEMEL FONKSİYONLAR
 • Pratik Analiz Oluşturma
 • Satış ve Maliyet Poz Ayrımı
 • Analize ait Kaynak Numaralarını ve Kaynakları Otomatik Oluşturma
 • Farklı Yapım Metotlarına göre Maliyet Analizi (Malzeme, İşçilik, İşçilik Taşeronu)
 • Tip Şartnameler Oluşturabilme
 • Teknik Şartname Oluşturabilme
 • Poz – Teknik Şartname Eşleştirme
 • Maliyet ve Satış Poz Analizlerini Oluşturan Kaynakların Grafiksel Dağılımı
 • Alt Yüklenici (Taşeron) Pozlarını Proje Pozları ile Eşleştirme
 • Analiz Bazında Marka-Model Tanımlayabilme
 • Belge Yönetimi ile Analiz Bilgisine Resim veya Doküman Ekleyebilme
 • Analiz Fiyat Güncellemeleri
 • Genel Gider Analiz Hesabı
 • Endirekt Maliyet Analizi Hesabı
 • Kütük – Kütüphane (Firma Bilgi Bankası) Oluşturabilme
 • Kaynak-Poz Matrisi ile Toplu Sorgulama ve Değişiklik İmkanı
 • Excel Entegrasyonu
 • Analiz İçeriği Boş Olan Pozları Görüntüleyebilme
 • Süreç, Kontrol ve Değerlendirme Formları
RAPORLAMA 
 • Analiz Liste Raporu – SSRS Raporlama
 • Genel Gider İcmal Raporu – SSRS Raporlama 

KEŞİF

TEMEL FONKSİYONLAR
 • Otomatik Keşif Aktarımı
 • Master Kodlama Sistemi
 • Keşif Yeşil Defter
 • İcmal Hesaplamaları
 • Keşifte Farklı Miktar ve Birim Fiyatlar ile Mukayase İmkanı
 • Excel Entegrasyonu
 • Süreç, Kontrol ve Değerlendirme Formları
RAPORLAMA 
 • Mukayeseli Keşif Raporu – BI Raporlama

PLANLAMA

TEMEL FONKSİYONLAR
 • Farklı Proje Aşamalarında Özet – Detay İş Programı Oluşturulabilmesi
 • Otomatik Satış – Maliyet Aktivite Analizi Oluşturma
 • Farklı Seviyede Kaynak Yüklemeleri
 • Miktarsal Kaynak Dağılım Planlaması
 • Tutarsal Kaynak Dağılım Planlaması
 • Planlamalaya Göre Kaynak Dağılımının Hesaplanabilmesi
 • Ms Project Entegrasyonu
 • Excel Entegrasyonu
 • Navisworks Entegrasyonu
 • İş Akışı
RAPORLAMA 
 • BI Raporlama
 

xPM Solution Hakkında

xPM, uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje yönetim sistemidir.

Devamını okuyun